AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Sekou Marega: C
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/sekoumusic/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4